Supertramp

22 teksty – auto­rem jest Su­per­tramp.

Wolf

Wiatr prze­nosi życie, szczy­ty ośnieżone.
Staję się pom­ni­kiem te­go, co stworzone.
Wol­ność mnie przeszy­wa, na­tura mnie zachwyca.
Ziemia moją matką, niebez­pie­czna jak wil­czy­ca.
Szum tra­wy, zbłąka­na krop­la rosy.
Żyjąc na Alas­ce, splotłem z nią swe lo­sy.
Wyrzekłem się świata, by żyć w samotności.
Stałem się as­cetą, wyb­ry­kiem doczesności.
Myśl to­nie w łzach szczęścia i me­go spełnienia.
Ko­nam w ma­gicznym auto­busie, cze­kając wyt­chnienia.

Pa­mięci Chri­sa McCandless. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2014, 14:01

Co...

Sny, co marze­niem się stają
Myśli, co w głowie trwają
Gest, co ro­zumu pozbawia
Wi­dok, co do złego namawia
Pieniądze, co światem władają
Prag­nienia, co niena­wiść nadają
Żądze, co roz­pustę sieją
Nałogi, co al­ko­hol rozleją
Egoizm, co szkodzi duszy
Apa­tia, co ser­ca nie ruszy
Zło, co człowieka pochłania
Pra­ca, co od rodzi­ny od­ga­nia
Za­bawa, co gor­szy człowieka
Śmierć, co za ro­giem czeka
Miłość, co od Bo­ga pochodzi
Ona jed­na nam nie szkodzi… 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2013, 03:42

Ja trup...

Nie doszła myśli mo­ja, ser­ce zat­rważa
Od­dech już us­tał, ciało za­marza
Ot­warte śle­pia cze­ka chłod­ny dotyk
W us­tach krew, płyn­ny nar­ko­tyk

Leżę w bez ruchu, ciem­ność nadchodzi
Kos­tucha kroczy, w krwi mej się brodzi
Czekałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 lutego 2013, 01:30

Ko­nająca miłość - spraw­czy­ni krwa­wych łez serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2012, 01:48

Mag­ne­tyzm serc jest cza­sami odpychający. 

myśl • 22 maja 2012, 12:42

Obudź mnie głosem bi­cia Twe­go ser­ca ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 maja 2012, 05:17

Z miłością jest jak z dziwką, nim się obej­rzysz będzie już po wszys­tkim ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2012, 04:27

Mam wszys­tkiego w dos­tatku, gdyż Pan zad­bał o to, abym cie­szył się dziełem rąk Jego. 

myśl • 13 maja 2012, 23:08

Ludzie błąkający się bez ce­lu nig­dzie nie trafią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2012, 11:14

Rac­jo­nal­ność kończy się tam, gdzie po­jawia się kobieta. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 22:25

Supertramp

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Supertramp

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność